Atkinsova dijeta: faze, jelovnik, iskustva

Atkinsova dijeta nije nova pojava u svijetu. Prvi puta se pojavila 1970-ih i tokom slijedećih godina…